Smog powstaje na skutek wymieszania się powietrza atmosferycznego z spalinami, dymem oraz całym szeregiem trucizn. Jest to zjawisko, które nie powstaje samo. Nakłada się na to działalność człowieka, brak ruchu powietrza i mgła. Polska pod względem powstawania smogu zajmuje niechlubne jedno z czołowych miejsc w Europie jeśli nie pierwsze. Skutkiem tego jest palenie w piecach drewnem i węglem. Kolejnym przyczynkiem do powstawania smogu są spaliny z samochodów. Ponadto do atmosfery wskutek działalności człowieka przedostają się substancje chemiczne takie jak tlenki azotu i tlenki siarki. Benzo(a)piren i naftalen to główne substancje powstające podczas palenia tytoniu, spalania ropy naftowe oraz jej pochodnych na przykład benzyny. Słowo smog wzięło się z zlepku angielskich wyrazów „smoke” - dym i „fog” - mgła. Innymi nazwami smogu są dymgła i dymomgła.

Typy smogu

Wyróżniamy dwa typy smogu:
smog typu Los Angeles – powstaje on w klimacie subtropikalnym i jest wynikiem reakcji fotochemicznej w tlenkami azotu, siarki i węglowodorów. Na skutek tej reakcji powstaje między innymi ozon.
Smog Londyński – powstaje w umiarkowanej strefie klimatycznej w miesiącach póxnej jesieni i zimy. W skład smogu Londyńskiego wchodzi sadza, dwutlenek siarki i tlenki węgla i azotu. Jest on znacznie niebezpieczniejszy dla zdrowia aniżeli smog typu Los Angeles.

Jakie są skutki smogu?

Skutki długotrwałego przebywania w smogu:
 • głównym skutkiem są choroby nowotworowe,
 • groxne choroby układu oddechowego w tym astma,
 • choroby związane z niewydolnością wątroby i nerek,
 • niekorzystne działania na układ odpornościowy,
 • spadek koncentracji i zaburzenia zapamiętywania,
 • alergia,
 • depresje i wzmożony niepokój,
 • szybsze zmęczenie.

Fotochemiczny skład smogu

Do najniebezpieczniejszych substancji wchodzących w skład smogu należą cząstki stałe, które są tak małej wielkości, że wraz z wdychanym powietrzem przez układ oddechowy dostają się do układu krążenia. Największy udział mają tu substancje PM 10 i PM 2,5. Ważną informacją jest fakt, że w ciągu roku na skutek zatrucia smogiem ginie z Polsce prawie 19 tysięcy osób.

Smog zimowy

Smog w Polsce dotyka znaczną ilość miast. Najbardziej zanieczyszczone miasta smogiem to Kraków, Żywiec, Rybnik i Nowy Sącz. Według danych WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) na 50 najbardziej zatrutych miast 33 to miasta w Polski. Są to zatrważające dane, które bija na alarm. Głównym przyczynkiem jest opalanie mieszkań i domów węglem i drewnem ma to miejsce z sezonie grzewczym.

co to jest smog i jak powstaje

Jak walczyć ze smogiem?

Główne sposoby na walkę jednostki ze smogiem:
 • do praw obywatela należy zgłoszenie na policję lub straż miejską wydobywający się czarny lub śmierdzący dym z komina. Palenie śmieciami jest zakazane prawem i podlega karze,
 • sadzenie drzew w przydomowych ogrodach i miastach jako walka ze smogiem. Drzewa w szczególności sosna w procesie fotosyntezy wytwarza tlenu dla 3 dorosłych osób, a z powietrza pobiera szkodliwy dwutlenek węgla,
 • ważne jest pamiętanie o własnym zdrowiu i w dni z znacznym smogiem zakładanie masek na nos i usta w celu zapobieżenia wdychania szkodliwych substancji.
 • W dni z smogiem nie wychodzimy na długie spacery oraz nie wietrzymy obficie mieszkań i domów. Warto z miastach w których smog występuje bardzo często kupić odpylacz powietrza aby bez potrzeby nie narażać się na choroby dróg oddechowych, w dni ze smogiem warto przesiąść się do miejskiej komunikacji. Warto pozostawić auto w garażu i do pracy w dni z wyższą temperaturą wybrać się rowerem lub pieszo.,
 • wartym uwagi sposobem walki ze smogiem są ogniwa fotowoltaiczne dzięki którym jesteśmy w stanie wytworzyć energię potrzebną do ogrzania domostwa w okresie jesienno-zimowym. Pompa ciepła jest kolejnym sposobem na ogrzanie mieszkania poprzez przepompowanie ciepłego powietrza do mi9ejsca docelowego.
 • Świetnie sprawdza się połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież